Cadrul tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor trebuie să dețină competențele necesare pentru planificarea, organizarea, monitorizarea și controlul activității de apărare împotriva incendiilor.

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, instituțiile publice și operatorii economici au obligația să angajeze cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Unitățile de competență dobândite sunt următoarele:

  • Planificarea activității de apărare împotriva incendiilor;
  • Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor;
  • Monitorizarea activității de apărare împotriva incendiilor;
  • Elaborarea documentelor specifice activității de apărare împotriva incendiilor;
  • Instruirea salariaților în domeniul apărării împotriva incendiilor;
  • Controlul modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
  • Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă

Taxa înscriere la curs

900 RON

Condiții acces la curs

Pentru ca o persoana să urmeze cursul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele cerințe:

  • să fie aptă din punct de vedere medical pentru curs formare profesională;
  • să aibă minim studii medii;
  • minim 18 ani.

Durata cursului – 136 ore

a)    pentru pregatire teoretică – 118 ore

b)    pentru pregatire practică – 18 ore

Acte necesare pentru înscriere

cererea de înscriere;

copie C.I.;

completarea contractului de formare profesională (la începerea cursului);

copie diplomă studii medii;

adeverința medicală „apt medical pentru curs formare profesională”;