Detectivul particular este o persoană calificată care poate fi angajată de alte persoane sau companii pentru a conduce investigații particulare. În România, activitățile detectivilor particulari de desfășoară în condițiile legii 329/2003. Legea prevede că, fără să aducă atingere dreptului la viață intimă, familială și privată sau altor drepturi și libertăți fundamentale, detectivii particulari desfășoară activități specifice de investigare, care pot fi legate de:

 • conduita și moralitatea publică a unei persoane;
 • date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice, potențială parteneră într-o afacere;
 • persoanele dispărute de la domiciliu;
 • bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei părți în proces;
 • asigurarea protecției împotriva scurgerii unor informații din sfera vieții private sau a activității operatorilor economici care doresc să păstreze confidențialitatea acestora;
 • alte investigații, care nu contravin cu legislația în vigoare.

Taxa înscriere la curs

1.500 RON

Unitățile de competență sunt următoarele: 

 • Administraţie
 • Administrarea mijloacelor, echipamentelor şi aparaturii din dotare
 • Prelucrarea documentelor de lucru
 • Competenţe generale la locul de muncă
 • Comunicarea la locul de muncă
 • Încheierea contractului
 • Lucrul în echipă
 • Investigare
 • Documentarea asupra cazului
 • Finalizarea cazului
 • Obţinerea elementelor şi mijloacelor de probă
 • Planificare
 • Elaborarea strategiilor de acţiune
 • Planificarea activităţilor proprii

Condiții acces la curs

Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare – Studii medii

Durata cursului – 180 ore

a) pentru pregătire teoretică – 60 ORE

b) pentru pregătire practică – 120 ORE

Acte necesare pentru înscriere

Copie C.I.

Copie certificat de naștere

Certificat de căsătorie, dacă este cazul schimbării numelui

Actul de studii (ultimul)

Aviz medical – apt pentru a urma curs „Detectivi particulari”

Cazier judiciar