Cursul este adresat pentru angajații cu ocupația dispeceri centru de alarmă pentru asigurarea serviciului permanent al Dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei (potrivit H.G. nr. 301/2012).

Ocupația Dispecer centru de alarmă este practicată în cadrul societăților specializate de pază și protecție/companiilor de securitate.

Pentru avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, solicitantul trebuie să depună la Inspectoratul Judeţean a Poliţiei competent teritorial documente prin care se face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 93 alin. (1) din anexa H.G. nr. 301/2012, respectiv să facă dovada că are angajaţi şi avizaţi dispeceri de alarmă pentru asigurarea serviciului permanent al dispeceratului.

Taxa înscriere la curs

600 RON

Ce vor cunoaște absolvenții la sfârșitul cursului
(competențe specifice):

  • să aplice normele de sănătate şi securitate în muncă
  • să aplice normele de protecţie a mediului
  • să menţină relaţii de muncă eficace
  • să verifice starea de funcţionare a echipamentelor de monitorizare
  • să identifice situaţiile în care sunt necesare intervenţiile la obiectivul monitorizat
  • să coordoneze acţiunile echipajelor mobile
  • să întocmească raportul sinteză pentru tura încheiată

Condiții acces la curs:

Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare – Studii medii

Aviz medical – Certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă

Cazier judiciar (să nu aibă antecedente penale pentru fapte săvârșite cu intenție)

Durata cursului – 72 ore

a) pentru pregătire teoretică – 32 ore

b) pentru pregătire practică – 40 ore

Acte necesare pentru înscriere

cerere de înscriere;

completarea contractului de formare profesională (la începerea cursului);

copie C.I.;

copie diplomă studii medii;

adeverința medicală „apt medical pentru curs formare profesională”;

cazier judiciar.