Cursul de specializare Evaluator de risc la securitate fizică este adresat atât persoanelor fizice care sunt angajate în cadrul unor entități juridice cât și persoanelor fizice autorizate care au ca obiect de activitate evaluarea riscurilor care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanelor sau pot aduce prejudicii bunurilor deținute de companii.

Competențe dobândite:

 1. Aplicarea procedurilor de calitate în procesul de evaluare
 2. Comunicarea în domeniul riscului
 3. Documentarea în vederea realizării evaluării de risc la securitatea fizică a obiectivului
 4. Stabilirea contextului de evaluare a riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
 5. Identificarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
 6. Analiza riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
 7. Estimarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
 8. Tratarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
 9. Monitorizarea şi revizuirea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului


Taxa înscriere la curs

1.600 RON

Condiții acces la curs

Pentru ca o persoana să urmeze cursul “Evaluator de risc la securitatea fizica” trebuie să îndeplineasca, cumulativ, următoarele cerințe speciale (cerute de standardul ocupațional):

a) Învățământ superior cu diplomă de licență;

b) Certificat de absolvire a unui curs de formare profesională sau de competență profesională cu recunoaștere națională, pentru cel putin una din ocupațiile specifice domeniului securității obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor:

 • 541414 – Șef obiectiv servicii de securitate,
 • 121306 – Manager de securitate,
 • 215119 – Proiectant sisteme de securitate,
 • 215222 – Inginer sisteme de securitate,
 • 242113 – Consultant de securitate,
 • 352130 – Tehnician sisteme de detecție, supraveghere video, control acces,
 • 541405 – Șef formație de pază și ordine,
 • 541410 – Inspector de securitate,

sau au documente eliberate de instituții din sistemul de apărare națională care să ateste că au absolvit cursuri specifice securității obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor desfășurate în unitățile proprii de învățământ.

c) Să aibă experiență practică de minim 3 ani, dobândită dupa intrarea în vigoare a Legii nr. 333/2003, în domeniul organizării, planificării, pregătirii, executării sau exercitării controlului măsurilor de pază și protecție în formele prevăzute de legea pazei.

Dovada experienței se face cu adeverințe în original, eliberate de angajatori sau I.T.M., care atestă perioadele de activitate și funcția deținută în cadrul societăților specializate în domeniul pazei și/sau a sistemelor de alarmare împotriva efracției, a instituțiilor care desfășoară activități de ordine publică și siguranță națională sau în structurile de securitate proprii unităților economice.

d) Să dețină competențe și să posede cunoștințe în toate domeniile pentru ocupațiile specifice domeniului securității obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor, în domeniul securității mecano-fizice, sistemelor de securitate la efracție, monitorizarea sistemelor de alarmare, serviciilor de pază și managementul de securitate.

Pentru cunostințele pentru care nu poate face dovada existenței lor printr-un program de formare sau o certificare de competențe cu recunoaștere națională se va susține, la începutul cursului, un test de evaluare, aplicat de furnizor prealabil începerii cursului. Testul va fi structurat distinct, pe fiecare domeniu menționat, iar in situația deținerii unora dintre competențe, evaluarea se va realiza doar pentru celelalte domenii.

d) Să fie aptă din punct de vedere medical și psihologic;

e) Să nu fie înscrisă cu antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Durata cursului – 120 ore

a)    pentru pregatire teoretică – 59 de ore

b)    pentru pregatire practică – 61 de ore

Acte necesare pentru înscriere

Cartea de identitate și certificatul de naștere (certificatul de căsătorie, dacă este cazul schimbării numelui);

Actul de studii (învățământ superior cu diplomă de licență);

Certificatul de absolvire a unui curs de formare profesională, precum și documentele care dovedesc existența competențelor și cunoștințelor în toate domeniile necesare accesului la curs, potrivit standardului ocupațional;

Dovada experienței practice de minim 3 ani (adeverințe în original)