Cursul de Manager de securitate este adresat atât societăților de pază și protecție, cât și organizațiilor ce doresc crearea unui sistem care să le asigure securitatea comunicațiilor, personalului și documentelor.

           Programul de specializare pentru ocupatia Manager de securitate este autorizat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale împreună cu Ministerul Educației. În urma absolvirii cursului se va elibera un Certificat de absolvire care va fi însoțit de un supliment descriptiv ce cuprinde competențele profesionale pentru exercitarea atribuțiilor specifice ocupației.

Taxa înscriere la curs

1.000 RON

Ce vor cunoaște absolvenții la sfârșitul cursului
(competențe specifice):

să organizeze sistemul de management al securităţii;

să verifice conformitatea cu prevederile din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;

să urmărească conformitatea cu prevederile din domeniul apărării împotriva incendiilor şi de protecţie a mediului;

să realizeze o dezvoltare profesională de securitate conformă cu cerinţele specifice domeniului;

să organizeze securitatea fizică;

să organizeze securitatea personalului;

să asigure securitatea documentelor;

să stabilească securitatea industrială;

să organizeze securitatea sistemelor informatice şi de comunicaţii.

Condiții acces la curs:

persoane cu cetățenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

minim studii superioare de lungă durată;

certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă și aptă din punct de vedere psihic;

să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție

Durata cursului – 80 ORE

a) pentru pregătire teoretică – 59 ORE

b) pentru pregătire practică – 21 ORE