Ocupația de ˝Proiectant sisteme de securitate˝ Cod COR 215119 se află pe ˝Lista profesiilor și ocupațiilor pentru care există cerințe speciale la organizarea pregătirii profesionale˝ iar cursul de formare profesională este organizat în baza Standardului Ocupațional și a Programei avizată de Inspectoratul General al Poliției Române (I.G.P.R.) – Direcţia de Ordine Publică pentru competențe de proiectare a sistemelor tehnice de detecţie şi semnalizare la efracţie, control acces, TVCI şi monitorizare.

      Cursul de specializare în ocupația Proiectant sisteme de securitate se adresează persoanelor care doresc să se autorizeze în desfășurarea activității de proiectare a sistemelor de securitate. Programa acopera unitățile de competență atât pentru partea de proiectare a sistemelor de protecție la incendiu cât și cele pentru protecție împotriva efracției.

      Competențele dobândite vă permit:

  • să realizați o lista a riscurilor.
  • să identificați procesele și să culegeți datele privind amenințările și vulnerabilitățile beneficiarului sistemului de securitate
  • să elaborați specificațiile tehnico-operative ale sistemului de securitate, soluțiile tehnice ale sistemului de securitate, proiectul sistemului tehnic de securitate cu identificarea reglementărilor legale și standardelor aplicabile beneficiarului.
  • să cunoașteți și să întelegeți în profunzime activitățile legate de elaborarea analizei de risc privind protecția persoanelor și valorilor prin intermediul sistemelor de securitate;

Taxa înscriere la curs

2800 RON

Unitățile de competență sunt următoarele:

1. Planificarea sistemului tehnic de securitate fizică la efracție și control acces

2. Planificarea sistemului TVCI

3. Planificarea sistemului de monitorizare.

4. Planificarea sistemului de securitate la incendiu.

5. Elaborarea soluției tehnice a sistemului tehnic de detecție și semnalizare la efracție și control acces.

6. Elaborarea soluției tehnice a sistemului tehnic de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu.

7. Elaborarea soluției tehnice a sistemului tehnic de stingere a incendiului.

8. Elaborarea soluției tehnice a sistemului tehnic de control și evacuare a fumului și gazelor fierbinți din construcții și de limitare a propagării fumului în caz de incendiu.

9. Elaborarea soluției tehnice a sistemului tehnic de televiziune cu circuit închis (TVCI).

10. Elaborarea soluției tehnice a sistemului tehnic de monitorizare.

11. Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detecție și semnalizare la efracție și control acces.

12. Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu.

13. Elaborarea proiectului sistemului de stingere automată a incendiului.

14. Elaborarea proiectului sistemului de control și evacuare a fumului și gazelor fierbinți din construcții și de limitare a propagării fumului în caz de incendiu.

15. Elaborarea proiectului sistemului tehnic de televiziune cu circuit inchis (TVCI).

16. Elaborarea proiectului sistemului tehnic de monitorizare.

17. Verificarea proiectului pentru sisteme tehnice de detecție și semnalizare la efracție și control acces, TVCI și monitorizare, sisteme tehnice de detecție și alarmare la incendiu; instalații pentru stingerea automată a incendiului; sistemul de control și evacuare a fumului și gazelor fierbinți din construcții și de limitare a propagării fumului în caz de incendiu.

18. Întocmirea de devize pentru sisteme tehnice de detecție și semnalizare la efracție și control acces, TVCI și monitorizare, sisteme tehnice de detecție și alarmare la incendiu; instalații pentru stingerea automată a incendiului; sistemul de control și evacuare a fumului și gazelor fierbinți din construcții și de limitare a propagării fumului în caz de incendiu.

19. Monitorizarea execuției proiectului pentru sisteme tehnice de detecție și semnalizare la efracție și control acces, TVCI și monitorizare, sisteme tehnice de detecție și alarmare la incendiu; instalații pentru stingerea automata a incendiului; sistemul de control și evacuare a fumului și gazelor fierbinți din construcții și de limitare a propagării fumului în caz de incendiu.

Condiții acces la curs:

Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: STUDII SUPERIOARE CU DIPLOMĂ DE LICENȚĂ – domeniile: electric, construcții, instalații, informatică, mecatronică, automatică.

Competenţe/abilităţi specifice: să aibă experiență practică de minim 3 ani în domeniul sistemelor de efracție și al prevenirii și gestionării situațiilor de urgență.

Durata cursului – 300 ORE

a) pentru pregătire teoretică – 101 ORE

b) pentru pregătire practică – 199 ORE

Acte necesare la înscriere:

Carte de identitate (în termen de valabilitate) – copie

Certificat de naștere – copie

Certificat de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei) – copie

Diploma de studii – copie (conform specificaţiilor din prezentarea cursului)

Adeverință medicală cu mențiunea: “apt pentru ocupația Proiectant sisteme de securitate”

Aviz psihologic cu specificația – „apt pentru cursul Proiectant sisteme de securitate”

Cazier judiciar