Servantul pompier este membru al formaților de intervenție, salvare și prim ajutor, din cadrul serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență.

Unitățile de competență dobândite sunt următoarele:

  • aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătate și securitate în muncă
  • aplicarea normelor de protecție a mediului
  • efectuarea activităților de pregătire pentru intervenție în situații de urgență
  • desfășurarea activităților premergătoare intervenției în situații de urgență
  • executarea intervenției în situații de urgență
  • întreținerea mijloacelor tehnice de intervenție din dotare

Taxa înscriere la curs

900 RON

Condiții acces la curs

să fie aptă din punct de vedere medical pentru curs formare profesională;

să aibă minim studii medii;

Durata cursului – 175 ore

a) pentru pregatire teoretică – 60 ore

b) pentru pregatire practică – 115 ore

Acte necesare pentru înscriere

cerere de înscriere;

completarea contractului de formare profesională (la începerea cursului);    

copie C.I.;

copie diplomă studii medii;

adeverință medicală „apt medical pentru curs formare profesională”;