Un tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video și control acces, se ocupă cu instalarea, mentenanța și servisarea sistemelor de securitate:

– sistemele tehnice de detecție și semnalizare la efracție și control al accesului,

– sistemele tehnice de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu,

– sistemele tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI) și sistemele tehnice de monitorizare.

        Cursul este obligatoriu pentru personalul tehnic din cadrul firmelor licențiate în domeniul sistemelor de securitate, în vederea obținerii avizului din partea IGPR, dar și IGSU pentru instalarea și întreținerea sistemelor de alarmare, pătrundere prin efracție și/sau incendii.

Taxa înscriere la curs

900 RON

Ce vor cunoaște absolvenții la sfârșitul cursului
(competențe profesionale dobândite):

 • Pregătirea lucrărilor de instalare a sistemelor de securitate
 • Montarea tubulaturii pentru sistemele tehnice de securitate
 • Realizarea cablajului necesar sistemelor tehnice de securitate
 • Instalarea sistemelor tehnice de detecţie, efracţie şi control al accesului
 • Instalarea sistemelor de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu
 • Instalarea sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI)
 • Instalarea sistemelor tehnice de monitorizare
 • Punerea în funcţiune a echipamentelor şi sistemelor tehnice de detecţie, efracţie şi control acces
 • Punerea în funcţiune a sistemelor de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu
 • Punerea în funcţiune a echipamentelor şi sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis TVCI
 • Punerea în funcţiune a echipamentelor şi sistemelor tehnice de monitorizare
 • Asigurarea mentenanţei şi service-ului pentru sistemele de detecţie, antiefracţie şi control acces
 • Asigurarea mentenanţei şi service-ului pentru sistemele de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu
 • Asigurarea mentenanţei şi service-ului pentru sistemele de televiziune cu circuit închis (TVCI)
 • Asigurarea mentenanţei şi service-ului pentru sistemele de monitorizare
 • Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă

Durata cursului – 120 ore

a) pentru pregătire teoretică – 40 ORE

b) pentru pregătire practică – 80 ore

Condiții acces la curs

să fie aptă din punct de vedere medical pentru curs formare profesională; 

să aibă minim studii medii;

Cazier judiciar (să nu aibă antecedente penale pentru fapte săvârșite cu intenție)

Acte necesare pentru înscriere

Cerere de înscriere;

Completarea contractului de formare profesională (la începerea cursului);

Copie C.I.;

Copie diplomă studii medii;

adeverință medicală „apt medical pentru curs formare profesionala”;

cazier judiciar.