Servantul pompier este membru al formaților de intervenție, salvare și prim ajutor, din cadrul serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență.

Unitățile de competență dobândite sunt următoarele:

  • aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătate și securitate în muncă
  • aplicarea normelor de protecție a mediului
  • efectuarea activităților de pregătire pentru intervenție în situații de urgență
  • desfășurarea activităților premergătoare intervenției în situații de urgență
  • executarea intervenției în situații de urgență
  • întreținerea mijloacelor tehnice de intervenție din dotare
Curs Servant pompier

Taxa înscriere la curs

900 RON

Condiții acces la curs

să fie aptă din punct de vedere medical pentru curs formare profesională;

să aibă minim studii medii;

Durata cursului – 175 ore

a) pentru pregatire teoretică – 60 ore

b) pentru pregatire practică – 115 ore

Acte necesare pentru înscriere

cerere de înscriere;

completarea contractului de formare profesională (la începerea cursului);    

copie C.I.;

copie diplomă studii medii;

adeverință medicală „apt medical pentru curs formare profesională”;

error: Content is protected !!